097.353.69.79

Category Archives: Gói Cước Cá Nhân

Gói Cước Wifi Viettel NET6

– Đối tượng phù hợp với gói cước wifi viettel NET6 là cá nhân và hộ gia đình nhiều người, gói này có ưu điểm là giá cước rẻ phù hợp với tất cả khách hàng, dùng cho những cá nhân,hộ gia đình có nhu cầu sử dụng mạng cao và có nhu cầu cao […]

Gói Cước Wifi Viettel NET5

– Đối tượng phù hợp với gói cước wifi viettel NET5 là cá nhân và hộ gia đình vừa người, gói này có ưu điểm là giá cước rẻ phù hợp với tất cả khách hàng, dùng cho những cá nhân,hộ gia đình có nhu cầu sử dụng mạng khá và có nhu cầu khá […]

Gói Cước Wifi Viettel NET4

– Đối tượng phù hợp với gói cước wifi viettel NET4 là cá nhân và hộ gia đình không quá đông người, gói này có ưu điểm là giá cước rẻ phù hợp với tất cả khách hàng, dùng cho những cá nhân,hộ gia đình có nhu cầu sử dụng mạng vừa phải và nhu […]

Gói Cước Wifi Viettel NET3

– Đối tượng phù hợp với gói cước wifi viettel NET3 là cá nhân và hộ gia đình ít người, gói này có ưu điểm là giá cước rẻ phù hợp với tất cả khách hàng, dùng cho những cá nhân,hộ gia đình có nhu cầu sử dụng mạng ít và không có nhu cầu […]

Gói Cước Wifi Viettel NET2

– Đối tượng phù hợp với gói cước wifi viettel NET2 là cá nhân và hộ gia đình ít người, gói này có ưu điểm là giá cước rẻ phù hợp với tất cả khách hàng, dùng cho những cá nhân,hộ gia đình có nhu cầu sử dụng mạng ít và không có nhu cầu […]